Pro hladký provoz strojů

Filtry jsou pro fungování rozličných průmyslových komplexů naprosto zásadní. Během práce, ať už v chemickém, strojírenském nebo v jakémkoliv jiném průmyslu totiž dochází k úniku mnoha často nebezpečných látek, které mohou poškodit zdraví pracovníků. Bez toho, aniž by byly ve vzduchovém systému instalovány dostatečně kvalitní filtry, by se v dnešní době nedalo na většině pracovištích, a to nejen v průmyslové výrobě, normálně pracovat.

hydraulick filtry

 

Ovšem nejen lidé, ale i jednotlivé stroje musí být chráněny před rozličnými negativními složkami, které se během práce mohou generovat. Ovšem tam už odsávání pouze vzduchotechnikou nestačí. Z toho důvodu se používají u mnoha strojů speciální hydraulické filtry, které dokáží veškeré nežádoucí látky zachytit a tím ochránit dané přístroje.

Základní rozdělení

Vzhledem k tomu, že přístrojů, které se v průmyslové výrobě používají, je opravdu hodně a každý má svá specifika, nepoužívá se samozřejmě pouze jeden typ hydraulických filtrů, ale je jejich rovnou několik. Dělí se do celé řady kategorií.

Mezi nejpoužívanější patří tlakové filtry, které se využívají hlavně u komponentů a přístrojů, co používají hydraulický okruh s několika větvemi.

Mezi další typy hydraulických filtrů se řadí rovněž nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké typy. Nízkotlaké se používají u potrubí, kde je možný maximální tlak 35 barů. Střednětlaké mohou fungovat bezpečně při tlaku 110 barů a vysokotlaké se instalují do potrubí, kde je běžný tlak okolo 420 barů. Rovněž se používají zpětné hydraulické filtry nebo sací filtry. Každý typ filtru má svá specifika.

Ochrana je důležitá

Stejně tak jako je důležitá ochrana zaměstnanců, je důležitá i ochrana přístrojů a komponentů, se kterými se pracuje. A proto je vhodné tyto přístroje vybavit dostatečně kvalitními hydraulickými filtry, bez kterých by se za standardního provozu velice rychle pokazily.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit